font-awesome-load
material-design-icons-load


 

Sklaven Michelangelo Buonarroti, Michelangelo

 

Sklaven Michelangelo Buonarroti, Michelangelo

 

Der junge Sklave

 

Der erwachende Sklave

 

Der Atlas Sklave

 

Der bärtige Sklave


© KHI Firenze | 06.12.2021 13:10:06