font-awesome-load
material-design-icons-load


 

Mythologische Szene Flaxmann, Omero…

 

Mythologische Szene Flaxmann, Omero…

 

Mythologische Szene Flaxmann, Omero…

 

Mythologische Szene (Apoll und Hyazinth?) Flaxmann, Omero…

 

Minerva Flaxmann, Omero…

 

Figurenstudie: Prometheus mit Adler Mazzuoli, Francesco (1763)

 

Figurenstudie Mazzuoli, Francesco (1763)

 

Figurenstudie Mazzuoli, Francesco (1763)

 

Figurenstudie Mazzuoli, Francesco (1763)

 

Figurenstudie Mazzuoli, Francesco (1763)

 

Figurenstudie Mazzuoli, Francesco (1763)

 

Figurenstudie Mazzuoli, Francesco (1763)


© KHI Firenze | 12.07.2020 07:13:20